PageLines- Merikarina_w550.jpg

PALVELUIDEOLOGIA

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ikäihmisten palvelujen laatusuositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Palveluvalikoimaa tulisi laatusuosituksen mukaan monipuolistaa neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla ja näin tukea terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen asumispalveluissa pyritään kokonaisvaltaiseen huolenpitoon. Tarkoituksena on luoda asukkaille olosuhteet elää hyvää elämää iän ja avuntarpeen kasvaessa. Lähtökohtana on aina asukkaiden omat toivomukset elämisen valinnoissa. Asukkaita rohkaistaan omatoimisuuteen ja jokainen voi elää oman aikataulunsa mukaan silloin, kun se ei loukkaa muita asukkaita.

Meri-Karinan pihapiirissä sijaitsevat rivitalohuoneistot ovat edullisia vuokra-asuntoja, joihin asukas voi niin halutessaan hankkia palveluja joko yhdistykseltä tai esimerkiksi kaupungin kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta.

Enemmän hoivaa ja huolenpitoa tarvitessaan asukas voi siirtyä tehostetun palvelun yksikköön, jossa hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti.

Turun ohella vuokra-asuntoja löytyy myös Salosta, missä sijaitsee yhdistyksen hallinnoiman Karina-Asunnot Oy:n omistama Salo-Karinan palveluvuokratalo.