Korvausehdot

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y:n talousarviossa on varattu vapaaehtoisuu­teen perustuva määrä­raha, jonka puitteissa yhdistyksen toimialueella asuville jäsenille maksetaan korva­usta syöpätaudin hoidosta ai­heutuneista kustannuksista alla olevien ehto­jen mukaan. Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, voit täyttää sähköisen lomakkeen verkkosivuillamme.

Korvauksia maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa. Hakemuksia vastaanotetaan Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsentoimistossa. Jäsentoimisto on avoinna arkisin klo 9–16.30.

Hoito­päiväkorvaushakemukset voi myös postittaa osoitteeseen Lounais–Suomen Syöpäyhdistys, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku tai Itäinen Pitkäkatu 30, 20700 Turku tai sähköisesti osoitteeseen camilla.carpelan@lssy.fi. Kuoreen merkintä ”hoitopäiväkorvaukset”.

» Lue tietosuojaseloste

 

KORVAUSLAJIT

 1. Hoitopäiväkorvaus, jota maksetaan syövän hoidosta 5 euroa sairaalan hoitopäivältä. Korvausta suoritetaan enintään 90 vuorokaudelta kalenterivuodessa (koskee myös sairauden ylläpitohoitoa).
 2. Korvaus solunsalpaaja- ja sädehoidosta (sarjahoito) on 5 euroa käynti­kerralta.
 3. Korvaus syöpätaudin avohoidon kustannuksista on 17 euroa kahdelta ensimmäiseltä kerralta, enintään 34 euroa kalenteri­vuo­dessa. Näi­hin kustannuksiin katsotaan kuuluviksi lääkärinpalkkion oma­vastuuosuus. Jatkossa avohoitokorvaus on 5 euroa käynniltä.
 4. Korvaus lymfaterapiahoidosta on 5 euroa käyntikerralta, ja sitä maksetaan enintään 50 euroa kalenterivuodessa.

 

MENETTELY KORVAUKSEN HAKEMISEKSI

Mikäli haluatte hakea korvausta syövän hoidosta: Postittakaa

 1. Lääkärin, sosiaalityöntekijän tai sairaanhoitajan selvitys sairaudesta, hoitoajasta sekä hoitopaikasta (ensimmäinen hakemus). Jatkossa voitte hakea korvauksia lähettämällä laskukopiot sekä yhteystietonne tilinumeroineen. Voitte käyttää myös netistä ladattavia syöpäpotilaan hoitopäiväkorvausanomuksia
  (Ensimmäistä kertaa haettaessa / Jatkohakemus). Lapsille ja nuorille on omat kaavakkeet
  (ks. www.lssy.fi > Jäsenyys > Taloudellinen tuki > Lapsisyöpäpotilaat / Nuoret
  syöpäpotilaat).
 2. Sairaalalaskujen kopiot (ei koontilistoja, ei pankkitositteita)
 3. Varmistakaa, että hakemuksessanne on selkeästi yhteystietonne ja tilinumero, johon korvaus suoritetaan

Korvauksia on haettava puolen vuoden sisällä laskun eräpäivään nähden, korvausmäärä perustuu hoitovuoden korvausehtoihin. Mi­käli korva­uksen hakija liittyy yhdistyksen jäseneksi hoidon jo alettua, suoritetaan em. korva­uksia maksetun jäsenyyden al­kamisajankohdasta lukien.

Päätöksestä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Ainoastaan epäselvissä tapauksissa otamme yhteyttä.

 

KORVAUSTA EI SUORITETA

 1. Hakijalle, joka ei noudata yllä olevia korvausehtoja korvausta hakiessaan.
 2. Sellaisista kustannuksista, jotka muutoin olisivat näiden ehtojen mukaan korvat­tavia, mutta joista hakija on saanut tai joista hän voi saada korvauk­sen julkisista varoista tai vakuutuslai­tokselta vakuutussopimuksen perus­teella.
 3. Kotisairaalan, kotisairaanhoidon, kotipalvelun eikä vanhainkotien vuodeosastolla an­netusta hoidosta – poikkeuksena syöpäpotilaan saattohoito, joka on erikseen mainittava hakemuksessa.
 4. Mikäli potilas on hoidossa muun kuin syövän vuoksi, esimerkiksi lonkkaleikkaus, keuhkokuume, heikentynyt kunto jne.
 5. Kuolinpesälle, mikäli korvaukseen oikeutettu yhdistyksen jäsen kuolee hoidon alettua, eikä korvausta ole haettu hänen elinaikanaan.
 6. Lääke-, matka- eikä hautauskuluista.

 

Korvausehdoista päättää vuosittain Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus arvioidessaan yhdistyksen taloudellista tilannetta.

 

Turku 1.1.2018
Korvaustoimikunta / Toimitusjohtaja Ville Viitanen

 

» Hoitopäiväkorvausehdot 2018 (tulostamista varten)

 

Lisätiedot:

Camilla Carpelan
järjestösihteeri
050 591 4974
camilla.carpelan@lssy.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsentoimisto
02 2657 913