Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää monenlaisia sopeutumisvalmennuskursseja syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on, että jokainen syöpää sairastava saisi omaan elämäntilanteeseensa ja tarpeeseensa sopivaa kuntoutusta sekä helpotusta sairauden aiheuttamaan muutostilanteeseen. Kurssikeskuksena toimii Meri-Karina, joka sijaitsee Turun Hirvensalossa.

 

 

Sopeutumisvalmennuskursseja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Työryhmään kuuluvat muun muassa sairaanhoitajat ja fysioterapeutti. Lisäksi käytettävissä on monialainen joukko erityistyöntekijöitä, muun muassa taide- ja musiikkiterapeutit, sosionomi, ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti, psykologi sekä eri alojen erikoislääkärit. Kursseja järjestetään sairaus- ja ikäryhmittäin kohdennettuina yksilö-, pari- ja perhekursseina.

Työmuotoina käytetään yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, asiantuntijaluentoja, kyselytunteja sekä liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä, osalla kursseista myös fysikaalista kuntoutusta. Kurssiohjelmaan sisältyy muun muassa syöpäsairauteen ja sen hoidon vaikutuksiin liittyvän tiedon syventämistä, henkistä tukea, terveysneuvontaa sekä arjessa selviytymisen tukemista. Lisäksi kursseilla on virkistys- ja vapaa-ajan ohjelmaa. Osanottajia kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn oman elämänhallinnan ylläpitämiseksi. Kuntoutuksen yleisten tavoitteiden ohella kurssiohjelmat toteutetaan huomioiden kuntoutujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.

Kurssit ovat pääsääntöisesti viiden vuorokauden (maanantaista perjantaihin) pituisia ja osanottajille maksuttomia.

 

Kurssiaikataulu

 

Kurssiesitteessä on esitelty kaikki sopeutumisvalmennuskurssimme. Tarjoamme kursseja kaikille syöpään sairastuneille. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Lisätietoja kursseista

 • AVOKURSSIT rintasyöpään sairastuneille keväällä 2019. Keskusteluryhmät toteutetaan Veikkauksen tuella ja yhteistyössä Tyksin rintasyöpäsairaanhoitajien kanssa. Ryhmien tavoitteena on löytää yhdessä selviytymiskeinoja ja saada vertaistukea. Avokursseille haetaan Syöpäjärjestöjen hakulomakkeella, joka palautetaan Meri-Karinaan. Tutustu esitteeseen.
 • Nuorten rintasyöpäpotilaiden ryhmä:
  torstai klo 18–20: 17.1., 14.2., 14.3., 25.4., 16.5.2019
 • Yli 45-vuotiaiden rintasyöpäpotilaiden ryhmä:
  torstai klo 18–20: 24.1., 21.2., 21.3., 11.4., 23.5.2019
 • Levinnyttä rintasyöpää sairastavien ryhmä (noin alle 50-v):
  torstai klo 18–20: 31.1., 28.2., 28.3., 2.5., 6.6.2019
 • Levinnyttä rintasyöpää sairastavien ryhmä (noin yli 50-v):
  torstai klo 18–20: 7.2., 7.3., 4.4., 9.5., 13.6.2019
 • PERHEKURSSIT 2019 Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa. Sopeutumisvalmennuskurssit lisäävät perheen voimavaroja ja toimintakykyä muuttuneessa elämäntilanteessa. Lapsille tarjotaan onnistumisen kokemuksia ja monipuolista toimintaa, kuten leikkejä, turvallisessa ympäristössä sekä lisätään heidän sosiaal­isia taitojaan, itsetuntemustaan ja luovuuttaan. Kurssit auttavat myös sisaruksia ymmärtämään arjen tilanteita. Tutustu esitteeseen.
 • Kela: Sopeutumisvalmennuskurssit syöpää sairastaville aikuisille -esite

 

Kurssikuvaukset 2019

Perhekurssi syöpäkuntoutujille sekä heidän puolisoilleen ja lapsilleen
5 vuorokautta, 10.–14.6.2019
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

 

Kurssikuvaukset 2018

Liikunnasta iloa ja eheyttä elämään, sopeutumisvalmennuskurssi syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen
5 päivää, 19.–23.2., 9.–13.7.ja 29.10.–2.11.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Voimavarakurssi, parantumatonta syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen
5 päivää, 30.4.–4.5.2018 ja 26.–30.11.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Avokurssi, rintasyöpää sairastavien yli 45-vuotiaiden vertaistukiryhmä
2 tuntia, torstai klo 18–20: 6.9., 4.10., 25.10., 15.11., 13.12.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Avokurssi, rintasyöpää sairastavien alle 45-vuotiaiden vertaistukiryhmä
2 tuntia, torstai klo 18–20: 13.9., 27.9., 18.10., 8.11., 29.11.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Avokurssi, syöpään sairastuneiden läheisten vertaistukiryhmä
3 tuntia, 19.9., 3.10., 17.10., 31.10. ja 14.11.2018
Turun kriisikeskus, Maariankatu 6 b, 3. krs., 20100 Turku (Huom! kokoontumispaikka)

Avokurssi, levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaistukiryhmä
2 tuntia, torstai klo 18–20: 20.9., 11.10., 1.11., 22.11., 20.12.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Surusta tie eteenpäin, kurssi läheisensä syöpään menettäneille leskille ja heidän lapsilleen
3 päivää, 21.–23.9.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Taideterapiapainotteinen sopeutumisvalmennuskurssi syöpään sairastuneille naisille
4 päivää, 15.–18.10.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Kun vanhempi sairastaa syöpää, sopeutumisvalmennuskurssi syöpäsairauden lapsille
3 päivää, 26.–28.10.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Voimavaroja arkeen, kurssi aivokasvaimeen sairastuneille ja heidän läheisilleen
5 päivää, 3.–7.12.2018
Meri-Karinan hyvinvointikeskus

 

Hakeminen

Kursseja rahoittavat Kansaneläkelaitos (Kela), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Tyks) sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry (LSSY). Kurssit ovat osanottajille maksuttomia. Haku tehdään kurssinumerolla tai ajankohdan mukaan. Hakuaika kursseille päättyy kuukautta ennen kurssia, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysyä tämän jälkeenkin. Katso Kelan sivuilta, onko kursseilla vielä tilaa. Mahdollisia peruutuspaikkoja on mahdollista tiedustella myös kurssitoimistosta. 

 • Kelan tukemille kursseille haetaan Kelan lomakkeella (kuntoutus/harkinnanvarainen kuntoutus) KU132, joita saa myös Kelan toimistoista, syöpäyhdistyksen toimipisteistä sekä sairaaloiden sosiaalityöntekijöiltä, syöpähoitajilta ja kuntoutusohjaajilta. Liitä hakemukseen epikriisi eli sairauskertomus tai lääkärin B-lausunto. Edellä mainituista asiakirjoista on käytävä ilmi diagnoosi (sairaus) sekä tämänhetkinen tilanne, joten epikriisi tai lääkärin lausunto tulisi olla kirjoitettu hakemusta edeltäneen vuoden aikana. Palauta hakemuslomake liitteineen suoraan Kelalle.
 • STEA:n tukemille kursseille haetaan Syöpäjärjestöjen kurssihakemuksella. Hakemuslomakkeita on saatavana myös Meri-Karinan kurssitoimistosta. Lähetä hakemuksesi Meri-Karinaan, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku.

 

Tietosuoja 

 

Lisätietoja

Meri-Karinan tuki- ja neuvontapalvelut
02 2657 610
kurssi@lssy.fi