Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää monenlaisia sopeutumisvalmennuskursseja syöpän sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on, että jokainen syöpää sairastava saisi omaan elämäntilanteeseensa ja tarpeeseensa sopivaa kuntoutusta sekä helpotusta sairauden aiheuttamaan muutostilanteeseen.

 

 

Sopeutumisvalmennuskursseja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Työryhmään kuuluvat muun muassa sairaanhoitajat ja fysioterapeutti. Lisäksi käytettävissä on monialainen joukko erityistyöntekijöitä, muun muassa taide- ja musiikkiterapeutit, sosionomi, ravitsemusterapeutti, seksuaaliterapeutti, psykologi sekä eri alojen erikoislääkärit. Kursseja järjestetään sairaus- ja ikäryhmittäin kohdennettuina yksilö-, pari- ja perhekursseina.

Työmuotoina käytetään yksilö- ja ryhmäkeskusteluja, asiantuntijaluentoja, kyselytunteja sekä liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä, osalla kursseista myös fysikaalista kuntoutusta. Kurssiohjelmaan sisältyy muun muassa syöpäsairauteen ja sen hoidon vaikutuksiin liittyvän tiedon syventämistä, henkistä tukea, terveysneuvontaa sekä arjessa selviytymisen tukemista. Lisäksi kursseilla on virkistys- ja vapaa-ajan ohjelmaa. Osanottajia kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn oman elämänhallinnan ylläpitämiseksi. Kuntoutuksen yleisten tavoitteiden ohella kurssiohjelmat toteutetaan huomioiden kuntoutujien yksilölliset tarpeet ja tavoitteet.

Kurssit ovat pääsääntöisesti viiden vuorokauden (maanantaista perjantaihin) pituisia ja osanottajille maksuttomia.

 

Kurssiaikataulu

 

Kurssiesitteessä on esitelty kaikki sopeutumisvalmennuskurssimme. Tarjoamme kursseja kaikille syöpään sairastuneille. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Lisätietoja kursseista

 • Kurssi syövän sairastaneille keliaakikoille 3.–6.4.2018 Meri-Karinassa yhteistyössä Keliakialiitto ry:n kanssa. Kurssi on osallistujalle maksuton ilman omavastuuosuutta. Kurssille valitaan 20 osallistujaa. Kurssilla käsitellään keliakian hoitoa syövän sairastaneilla keliaakikoilla. Kurssille haetaan täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakemus 28.2.2018 mennessä. Hakemuksen voi halutessaan myös tulostaa ja lähettää kirjepostilla Keliakialiittoon osoitteella Keliakialiitto/Kurssit, Hammareninkatu 7, 33100 Tampere. Tutustu tarkempiin ehtoihin ja hakuohjeisiin.
 • Sopeutumisvalmennuskurssit syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen. Vuonna 2018 järjestetään seuraavat kurssit:
  – leukemia, yläkoululaisille, 11.–15.6.2018, KELA nro 72006
  – leukemia, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille, 25.–29.6.2018, KELA nro 72005
  – syöpäsairaudet, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille, 16.–20.7.2018, KELA nro 72004
  – syöpäsairaudet, alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille, 30.7.–3.8.2018, KELA nro 72003

 

 

Hakeminen

Kursseja rahoittavat Kansaneläkelaitos (Kela), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Tyks) sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry (LSSY). Kurssit ovat osanottajille maksuttomia. Haku tehdään kurssinumerolla tai ajankohdan mukaan. Hakuaika kursseille päättyy kuukautta ennen kurssia, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voi kysyä tämän jälkeenkin. Katso Kelan sivuilta, onko kursseilla vielä tilaa. Mahdollisia peruutuspaikkoja on mahdollista tiedustella myös kurssitoimistosta. 

 • Kelan tukemille kursseille haetaan Kelan lomakkeella (kuntoutus/harkinnanvarainen kuntoutus) KU132, joita saa myös Kelan toimistoista, syöpäyhdistyksen toimipisteistä sekä sairaaloiden sosiaalityöntekijöiltä, syöpähoitajilta ja kuntoutusohjaajilta. Liitä hakemukseen epikriisi eli sairauskertomus tai lääkärin B-lausunto. Edellä mainituista asiakirjoista on käytävä ilmi diagnoosi (sairaus) sekä tämänhetkinen tilanne, joten epikriisi tai lääkärin lausunto tulisi olla kirjoitettu hakemusta edeltäneen vuoden aikana. Palauta hakemuslomake liitteineen suoraan Kelalle
 • STEA:n tukemille kursseille haetaan Syöpäjärjestöjen kurssihakemuksella. Hakemuslomakkeita on saatavana myös Meri-Karinan kurssitoimistosta. Lähetä hakemuksesi Meri-Karinaan, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku.

 

Lisätietoja

Meri-Karinan tuki- ja neuvontapalvelut
02 2657 610
kurssi@lssy.fi