– ihmisarvoista saattohoitoa

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön ylläpitämä Karinakoti tarjoaa 20 potilaalle yksilöllisen paikan viettää elämänsä viimeiset hetket hyvässä hoidossa. Karinakoti sijaitsee Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri-Karinan hyvinvointikeskuksen välittömässä läheisyydessä Turun Hirvensalossa.

saattohoito

 

Laadukas saattohoito kunnioittaa ihmisyyttä

Saattohoitokodissa tarjottava hoitokokonaisuus sisältää kuoleman lähestyessä potilaan oireiden lievityksen ja kaiken muun ihmisarvoa kunnioittavan huolenpidon sekä läheisten henkisen tukemisen. Potilas tekee päätöksen Karinakotiin siirtymisestä yhdessä omaisten ja häntä hoitavan lääkärin kanssa siinä vaiheessa, kun parantavaa hoitoa ei voida antaa.

Karinakodin perushoitoon ja mahdollisimman hyvään kivun ja muiden oireiden lievitykseen kuuluu inhimillisyys ja pyrkimys kohdata potilas kokonaisena ihmisenä, ei hoidon kohteena. Potilaan koko elämäntilanne otetaan huomioon hoidossa, joka siksi suunnitellaan yksilöllisesti, yhdessä potilaan ja omaisten kanssa.

 

Viihtyisä ympäristö tuo levollisuuden

Luonnonkauniilla merenrantatontilla sijaitsevasta Karinakodista aukeaa kaunis näköala merenlahdelle. Suurista ikkunoista ja terassilta voi seurata luonnon kasvua.

Karinakodissa on rauhallinen tunnelma, ja arkipäivän tilanteet ovat tärkeitä. Potilaat voivat käyttää omia vaatteitaan ja tuoda huoneeseensa halutessaan omia tärkeitä kalusteitaan ja tavaroitaan. Karinakodissa on 20 potilaspaikkaa, huoneet ovat yhden hengen huoneita.

Päivärytminsä jokainen rakentaa mieleisekseen, esimerkiksi aamutoimet ja ruokailut eivät ole sidottuja kiinteään aikatauluun. Potilaan läheiset ovat tervetulleita milloin tahansa. Omaisten on mahdollista yöpyä Karinakodissa joko potilaan huoneessa tai erillisessä omaishuoneessa.

Karinakodissa on viihtyisiä oleskelutiloja sekä saunaosasto takkahuoneineen, jossa saunan jälkeen voi vilvoitella ja takkailloissa paistaa vaikka makkaraa ja muurinpohjalättyjä.

Saattohoitokoti ottaa potilaita yksityispotilaina tai kunnallisilla maksusitoumuksilla, jolloin hoitopäivämaksu on sama kuin sairaalassa. Karinakodin potilaista lähes 90 prosenttia on turkulaisia, mutta saattohoitoon voi hakeutua mistä päin Suomen tahansa, jos kotikunnalla valmius maksusitoumukseen.

 


Karinakoti tarjoaa myös lyhytaikaista hoitopalvelua

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön ylläpitämä Karinakoti on parantumattomasti sairaiden hoitokoti, mutta se toimii nyt myös syöpää tai muuta pitkäaikaissairautta sairastavien kotihoitopotilaiden lyhytaikaisena hoitopaikkana.

Hoitojakso voi olla tilapäinen tai toistuva, yhdestä päivästä useampaan viikkoon. Päiväpaikalla voi käydä useampanakin päivänä viikossa esimerkiksi vaikean oiretilanteen tai psyykkisen kriisin vuoksi.

Karinakodin lyhytaikaishoidon tärkeimpiä tavoitteita ovat asiakkaiden turvallinen ja ihmisläheinen hoito sekä tukeminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, kotona asumisen mahdollistaminen sekä omaishoitajan levon ja virkistäytymisen toteutuminen. Hoitokoti tarjoaa lisäksi virkistystoimintaa, luovaa ja toiminnallista terapiaa sekä mahdollisuuden saunan ja takkahuoneen käyttöön.

Hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, hoitajat, pappi, muu henkilökunta sekä vapaaehtoiset hoidon arvokkaana lisänä. Hoitoaika, hoidon tarpeet ja sisältö kartoitetaan ja sovitaan aina yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan.

Karinakodin päiväsairaalaan tai intervallihoitojaksolle voi tulla itse maksavana tai kotikunnan maksusitoumuksella. Turussa yhteyshenkilö on saattohoitokoordinaattori Heidi Kilpeläinen (044 907 3669, heidi.kilpelainen@turku.fi).

Hinnat:

  • maksusitoumuksella 43,80 €/vrk
  • itsemaksavana 200 €/vrk

Hinta sisältää ruokailut ja Karinakodin lääkärin määräämät lääkkeet hoitojakson aikana. Omaisen osallistuessa päivätoimintaan häneltä laskutetaan vain ateriamaksut. Hoitopäivämaksu Karinakodissa on potilaalle sama kuin sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Omavastuuosuus kerryttää vuotuista maksukattoa.

Kysy lisää:

» Lataa esite


Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Sana palliatiiviinen tarkoittaa oireenmukaista, tuskaa lievittävää, vähentävää ja helpottavaa hoitoa. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys, ja haluttaessa myös psykologisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin sekä elämänkatsomuksellisiin asioihin paneutuminen. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa kuoleman lähestyessä.

Saattohoito

Saattohoidossa huomioidaan kuolemaa lähestyvän ihmisen fyysiset, psyykkiset, henkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet sekä kunnioitetaan hänen inhimillistä arvokkuuttaan ja ainutkertaisuuttaan. Potilas joutuu luopumaan omasta elämästään ja läheisistään. Omaisen on luovuttava läheisestään ja rakennettava jatkoelämä ilman tärkeää ihmistä. Tässä tilanteessa on tärkeää, että ammattitaitoinen ja kokenut, tilanteita tunnistava henkilökunta on lähellä ja auttamassa.


Yhteystiedot

Karinakoti
Seiskarinkatu 37
20900 Turku
02 2657 622
karinakoti@lssy.fi
telefax 02 2657 621

» Lähete oireenmukaiseen hoitoon (doc)

 

Merja Leinonen, vastaava hoitaja, 02 2657 623, merja.leinonen@lssy.fi

Riitta Lahtonen, vastaava lääkäri, 02 2657 625, riitta.lahtonen@lssy.fi

Ville Viitanen, asiamies, 02 2657 601, ville.viitanen@lssy.fi

 

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö r.s.
Y-tunnus: 0927444-6

 


Lue lisää

» ”Karinakodissa alkanut uusi lyhytaikainen hoitopalvelu”
(LOKI 1/2016, s. 19)

» ”Hyvä kuolema on jokaisen oikeus”
(LOKI 1/2016, s. 18)

» Juha Hänninen: ”Saattohoidon järjestäminen on yhteinen vastuumme”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2015, s. 16)

» ”Toivoa ja hyvää elämää voi olla viimeisilläkin hetkillä”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2015, s. 16)

» Edesmenneelle turkulaisvaikuttajalle toivon patsas ja nimikkopiha – ”Heikki Löyttyniemi oli pyyteetön syöväntorjuntatyön tekijä”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2015, s. 14)

» ”Palliatiivinen hoitotyö -kirja tuo elämänlaatua parantumattomasti sairaille”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2015, s. 7)

» ”Karinakoti sai ultraäänitutkimuslaitteen”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2014, s. 4)

» ”Saattohoidon perusteluiden tulee olla humaaneja, ei taloudellisia” 
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2014, s. 4)

» ”Kaksi vuosikymmentä turkulaista saattohoitokotitoimintaa”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1/2014, s. 12)