Lounais-Suomen Syöpäyhdistys tarvitsee apuasi monenlaisissa tehtävissä. Vapaaehtoistyötä voit halujesi mukaan tehdä harvemmin tai vaikka viikoittain, oman jaksamisen mukaan itselle sopivana ajankohtana. Vapaaehtoisena voi toimia oman kiinnostuksen mukaan joko jossakin tietyssä, yksittäisessä tehtävässä, tai osallistua useampaan eri toimintaan.

Vastineeksi uurastuksestaan vapaaehtoistyöntekijät saavat esimerkiksi lounaan talkoopäivänä tai mahdollisuuden saunan ja uima-altaan käyttöön Meri-Karinassa – ja tietenkin hyvän mielen!

Vapaaehtoistyötä toteutetaan tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja ehdoin, eikä se korvaa ammatillista työtä, vaan toimii yhdistyksen palkatun henkilökunnan tukena. Se on omasta halusta ja kiinnostuksesta tehtävää palkatonta työtä, jonka lähtökohtana on halu olla vaikuttamassa oman yhteisönsä toimivuuteen ja kokemus siitä, että tekee mielekästä ja tarpeellista työtä lähimmäistensä ja lähiympäristönsä hyväksi. Yhdistyksen vapaaehtoiset edustavat mahtavaa määrää erilaista tietoa, taitoa ja osaamista.

Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään yhdistyksen toimesta perus- ja täydennyskoulutusta. Peruskoulutusta järjestetään vuosittain Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys tarjoaa vapaaehtoisilleen koulutuksen ohella virkistys- ja luentotilaisuuksia. Vapaaehtoistyöntekijät ovat yhdistyksen toimesta vakuutettuja talkootyöhön osallistumisensa aikana.

Tarjolla on monenlaista tehtävää. Voit toimia talkoolaisena tai vertaistukihenkilönä.

 

Talkootoiminta

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä on mahdollista tehdä monipuolista vapaaehtoistyötä osallistumalla talkootoimintaan. Tehtäviä löytyy laidasta laitaan:

•    piha- ja puutarhatalkoot
•    avustavat työt Meri-Karinan keittiössä (tiskaus, pöytien siistiminen)
•    kahvitarjoilu erilaisissa tilaisuuksissa
•    opastustehtävät
•    esitteiden jakaminen
•    pienet remonttityöt (huonekalujen korjaaminen, maalaus jne.)
•    postitus
•    myyjäiset
•    lipaskeräys ja arpamyynti
•    käsityöpiiri
•    erilaiset järjestelytehtävät

 

Ennen varsinaiseen toimintaan ryhtymistä kartoitetaan henkilökohtaisin haastatteluin kaikkien talkootoiminnasta kiinnostuneiden mielenkiinto eri tehtäviin. Jokaiselle järjestetään myös peruskoulutus sekä myöhemmin toiminnan jatkuessa työohjausta ja täydennyskoulutusta.
 

Lisätiedot talkootoiminnasta
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Maarit Koistinen
02 2657 841 (ma-ke), maarit.koistinen@lssy.fi

Voit myös jättää soittopyynnön Meri-Karinan infoon: 02 2657 666

 

Vertaistukihenkilö

Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten vaihtoa sekä tukemista samassa elämäntilanteessa olevien tai samoja ongelmia käsittelevien kesken. Vertaistukihenkilöllä omakohtainen sairauden kokemus mahdollistaa yhteisen kielen ja kokemusmaailman jakamisen tuettavan kanssa.

Toiminnan periaatteena on tasavertaisuus ja keskinäinen luottamus. Vertaistukihenkilö kuuntelee ja auttaa oman kokemuksensa kautta.

Vertaistukihenkilö voi olla merkittävä voimavara vastasairastuneelle. Vertaistuen myötä tämä näkee, miten sairauden kanssa voi selvitä ja omien tuntemusten kanssa elää. Vertaistukihenkilö on sairauden kokemisen ja siitä aiheutuneiden tunteiden ja arkielämän asiantuntija.

Vertaistukihenkilö on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kurssin käynyt vapaaehtoinen, jonka kanssa voi jutella kahden kesken. Vertaistukihenkilöille järjestetään perus- ja täydennyskoulutusta sekä työnohjausta.

 

Lisätiedot vertaistukihenkilötoiminnasta
Neuvontahoitaja Pirkko-Liisa Santala
02 2657 619 (ti-ke 10–15), vapaaehtoistoiminta@lssy.fi

 

Lue lisää

» “Lähde mukaan vapaaehtoistoimintaa”
(LOKI 1/2017, s. 16 ja 17)

» “Syöpäyhdistys tarjoaa monipuolista vapaaehtoistyötä”
(LOKI 1/2016, s. 21)

» ”Olisiko sinulla hetki aikaa auttaa?”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2014, s. 12)

» ”Talkootyössä Meri-Karinassa toimitaan hyvän asian puolesta ja tavataan tuttuja”
(Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 2/2012, s. 24)